ช่วยด้วย...ลูกดิฉันชอบหนีเรียน

ก่อนอื่นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำความเข้าใจถึงเรื่องที่ลูกหนีเรียนนั้นว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • แต่งตัวเดินออกจากบ้านแล้ว แต่ไปไม่ถึงโรงเรียน แวะตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ลานสเก็ต เมื่อถึงตอนเย็นเด็กจะกลับมาถึงบ้านตามเวลาปกติ
  • เด็กไปเรียนในช่วงเช้า ตอนบ่ายจะหนีออกจากโรงเรียน เด็กอาจหนีออกทางด้นาหลัง หรือปีนรั้วข้ามกำแพงออกมา ซึ่งการหนีเรียนนั้นเด็กจะไม่ไปโรงเรียนและไม่อยู่บ้านด้วย สำหรับสาเหตุของการหนีเรียนนั้นพบว่า เด็กมีความหมดหวังในสิ่งที่ได้รับจากทางบ้าน โรงเรียนหรือในหมู่เพื่อนด้วยกัน ถ้าเด็กหนีเรียนในกรณีที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้ หรือหนีเรียนเพราะเพื่อนชวน นับว่าเป็นปัญหาที่ไม่ร้ายแรง แต่ถ้าหนีแล้วหลบไปอยู่คนเดียว หรือไปก่อความวุ่นวาย อันนี้ต้องระวังและหาทางแก้ไขอย่างรีบด่วน
แนวทางการแก้ไข
  • คุณพ่อคุณแม่ควรสอบถามหรือใช้การสังเกตเพื่อหาสาเหตุให้พบ และรีบให้การช่วยเหลือด้วยวิธีการที่เหมาะสม ในบางครั้งอาจต้องใช้การลงโทษได้บ้างแต่ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด
  • พ่อแม่ควรต้องติดต่อประสานงานกับครูถ้าสาเหตุอยู่ที่โรงเรียน หรือครู ควรให้โรงเรียน หรือครูเป็นผู้แก้ปัญหา ถ้าสาเหตุมาจากบ้านพ่อแม่ควรจะปรึกษาหารือร่วมกัน อย่ารีบร้อนลงโทษลูกอย่างรุนแรง ในกรณีที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไร ให้ลองปรึกษาครู หรือผู้ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตจากสถานบริการใกล้บ้านดู เพื่อหาทางช่วยเหลือเด็กต่อไป
รับรองคุณภาพมาตรฐานโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 หรรษาเนอร์สเซอรี่